Linmed

Jag har fått min instruktörsutbildning av ambulanssjukvården i Västmanland 2013 och en uppdatering i september 2017 av Akutgruppen i Sverige.
Ni kommer att lära er de viktigaste sakerna man ska göra vid ett hjärtstopp eller vid en olycka för att personen ska ha störst chans att överleva. Ni får lära er att jobba för att underlätta maximalt för ambulanspersonalen som ska ta över det jobb ni påbörjat.
Lär ni er detta rätt så är chanserna större att personen överlever/får rätt hjälp.

Ställ en fråga!

Kontakta mig redan idag för mer information. Jag svarar så fort jag kan.