Diphoterine® Påse 500ml

Påsen är avsedd för att påbörja Första Hjälpen-behandling och oskadliggörande av kemikalier i ögat. Sköljning skall påbörjas inom 60 sekunder efter kemikaliestänk för att minimera skador. Placera därför påsarna i närheten av riskområdet.

OBS! Produkten är endast till för sjukvården. Kontakta oss för mer information eller begär offert nedan.