Diphotherine mini 200ml

Diphoterine ® Mini (200ml) är en sprayflaska avsedd för att påbörja Första Hjälpen-behandling och oskadliggörande för en kroppsdel motsvarande bålen. Sköljning skall påbörjas inom 60 sekunder efter kemikaliestänk för att minimera skador. Placera därför sprayflaskorna i närheten av riskområdet.

937.00kr