Diphotherine flaska 500ml

Diphoterine ® Flaska 500 ml är avsedd för att påbörja Första Hjälpen behandling och oskadliggörande av kemikalier i ögat. Sköljning skall påbörjas inom 60 sekunder efter kemikaliestänk för att minimera skador. Placera därför flaskorna i närheten av riskområdet.

1,377.00kr