Powerheart AED G5 Semi-Automatisk

Hjärtstartare Powerheart G5 Semi-Auto är klar att agera och leverera när varje sekund räknas vid ett plötsligt hjärtstopp.