Diphoterine® Sköljstation Plus

Diphoterine ® Sköljstation Plus monteras på väggen. Innehållet är anpassat för att oskadliggöra och skölja bort mindre kemikaliestänk från hela kroppen, särskilt från ansiktet och ögonen. Sköljning skall påbörjas inom 60 sekunder efter kemikaliestänk för att minimera skador. Placera därför sköljstationen i närheten av riskområdet.

6,544.00kr